Suhtlus analoogsete organisatsioonidega Eestis ja väljaspool

Kuidas see toimib?

Seose liblikafauna aktiivse uurimisega on meie Seltsi liikmetel tihedaid sidemeid naaberriikide analoogsete organisatsioonidega  ja liblikauurjatega. Toimub pidev teadmiste ja kogemuste vahetamine, mitte ainult konverentsidel ja koosolekutel vaid ka eraviisiliselt.

Siin mõned lingid:

Kui tekkis küsimusi, kirjuta meile KONTAKT