Eesti Lepidopteroloogide Selts

Vajadus luua Eestimaa liblikaid uurivate huviliste ühendus küpses mitmeid aastaid. Teostus see 1998.aasta septembris siis, kui moodustati Eesti Lepidopteroloogide Selts (ELS). Seltsi asutamiskoosolekust võtsid osa 21 inimest. Asutamiskoosolekul võeti vastu ja kinnitati Eesti Lepidopteroloogide Seltsi põhikiri ning arutati Seltsi lühiajalisi tegevusplaane ning pikaajalisi perspektiive. Seltsi välisliikmeteks on mitmed Soome ning Läti tuntuimad lepidopteroloogid. Seltsi põhieesmärgiks on eelkõige Eestimaa suur- ja pisiliblikate fauna liigilise kooseisu uurimine. Organisatsiooni prioriteetsete ülesannete hulka kuulub ka Eesti liblikate leviku kaardistamine ning ulatusliku andmepanga loomine, lisaks sellele ka süstemaatiliste nimestike koostamine ja avaldamine.

Selts tegeleb samuti materjali kogumise ja ettevalmistamisega liblikate kaitsealade loomiseks ning konkreetsete kaitsealaste meetmete väljatöötamiseks. Paljud Seltsi liikmed tegelevad liblikafauna uurimisega ka Eestist väljaspool, osaledes ekspeditsioonidel nii Kesk-Aasia mägedes kui ka Lõuna-Ameerika vihmametsades ning mujal. Seltsi kompetentsi kuulub selliste ekspeditsioonide nõustamine ja abistamine. Kuna Eestis on professionaalseid liblikauurijaid suhteliselt vähe, ei suuda nad haarata oma uuringutega kogu Eestimaad. Meie amatööride tase ja aktiivsus on aga suhteliselt kõrge ning tänu professionaalsete liblikauurijate ning amatööride koostööle on Eestimaa liblikafauna laiahaaardeline uurimine andnud häid tulemusi.

Seltsi liikmed loovad kontakte ning arendavad koostööd mitmete teiste analoogsete organisatsioonidega Euroopas ning mujal. Tihe koostöö toimub Soome Lepidopteroloogide Seltsiga, samuti Läti ja Venemaa juhtivate lepidopteroloogidega. Huvitavad kohtumised on toimunud mitmete tuntud lepidopteroloogidega iga-aastastel entomoloogiaalastel messidel Prahas, Tshehhi Vabariigis. Nii nagu paljudel teistel bioloogia harudel, mis on seotud välitöödega on ka lepidopteroloogidel fauna aktiivse uurimise aeg suvel. Talvel on rohkem aega tegeleda kollektsioonide korrastamise ja tulemuste analüüsiga. Talvisel hooajal toimub ka enamus Seltsi koosolekuid, kus on arutatud ühtse kogu Eestit hõlmava andmebaasi loomise probleeme, kooskõlastatud Seltsi edaspidist tegevust, vahetatud uudiseid, kirjandust ning lepidopteroloogilist materjali. Eesti liblikafauna uurimisel on läbi aegade olnud nii languse kui ka tõusu perioode. Üheksakümnendate aastate lõpul oli märgatav aktiivsuse tõus, millele suuresti aitasid kaasa ka amatöörlepidopteroloogid. Sellel laine harjal moodustatud Eesti Lepidopteroloogide Selts peab üheks eesmärgiks oma koordineeritud tegevusega säilitada lepidopteroloogide aktiivsust ja huvi Eestimaa liblikafauna uurimisel.

Liikmed pilt
Liikmed
Loe edasi
Tegevused pilt
Tegevused
Loe edasi
Uudised pilt
Uudised
Loe edasi