Libikahuviliste koondamine ja kokkuviimine

Mida me selleks teeme?

Seltsi üks olulisemaid eesmärke on koondada ja kokku viia liblikatest huvitatud inimesed, kelle huvi võib väljenduda väga erineval viisil. Huvilistel on võimalik kohtuda oma eriala spetsialistidega ja saada nõu ning abi oma huvialaga tegelemiseks. Teadlased omakorda saavad rohkem teavet looduses toimuva kohta. Peale isiklike kontaktide korraldame ka kokkusaamisi looduses ja koosolekutel, kus toimub aktiivne teabe vahetamine ja tegevusplaanide koostamine.

Kui tekkis küsimusi, kirjuta meile KONTAKT